Ośrodek Szkolenia Operatorów

Polityka Jakości

Naszą misją jest zapewnianie najwyższej jakości szkolenia.

/ 01

Polityka Jakości

Koparki, ładowarki, spycharki, walce – kursy i szkolenia.

 

POLITYKA JAKOŚCI

Nasza firma powstała w 2019 roku.  Zajmujemy się rozwojem zawodowym osób dorosłych i młodzieży, podnoszeniem ich kwalifikacji oraz zdobywaniem nowych umiejętności poprzez naszą szeroką ofertę szkoleń.

Misją Remix’a Ośrodek Szkolenia Operatorów jest szkolenie, kształcenie i doskonalenie dorosłych oraz młodzieży w zakresie kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych oraz pełna satysfakcja naszych klientów ze świadczonych usług szkoleniowych.

Naszymi celami są:                                                        

  1. Ciągły wzrost satysfakcji naszych klientów;
  2. Zwiększenie sprzedaży usług szkoleniowych;
  3. Poprawa pozycji konkurencyjnej na rynku;
  4. Pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej na szkolenia zawodowe;
  5. Stałe poszerzanie bazy dydaktycznej.

Gwarantem realizacji przedstawionych celów jest profesjonalizm pracowników Remix Ośrodek Szkolenia Operatorów, adekwatny do rosnących oczekiwań klientów.

Deklarujemy utrzymanie i stałe doskonalenie wysokiego poziomu usług szkoleniowych poprzez:

  • Stosowanie nowoczesnych technik i metod szkoleniowych;
  • Dostosowanie infrastruktury do potrzeb szkoleniowych;
  • Zatrudnianie profesjonalnych wykładowców;
  • Przygotowanie uczestników do uzyskania uprawnień;
  • Wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN – EN ISO 9001:2015.

Kierownictwo Remix Ośrodek Szkolenia Operatorów zobowiązuje się i wszystkich pracowników do stosowania ustaleń zawartych w powyższej Polityce Jakości.

 

 

 

 

Kurs koparka jednonaczyniowa